Case: HIIT Basecamp SEO-analys

Projektdetaljer

Detta Case är på eget initiativ och ej ett samarbete med HIIT Basecamp.

I en genomförlig analys av hemsidans SEO-faktorer gick jag igenom de sökord sidan idag rankar på och förslag på sökord att satsa på. Analysen fokuserade även på on page- faktorer så som titel-taggar, alt-taggar, rubriker och metabeskrivningar samt de tekniska faktorerna så som laddningstid, sidstruktur och sidor med felkoder.

Eftersom HIIT Basecamp är en träningsstudio baserad i Malmö, ett lokalt företag, var extra fokus i analysen på den lokala SEO:n. Ett stort problem för siten var att den inte rankade på sökord som folk ofta söker på som ”Gym Malmö” för att den rent tekniskt inte är ett gym. Ser man till sökintentionen är det ofta olika träningsstudios som också är relevanta på en sån sökning och min rekommendation kring nya sökord att ranka på baserade sig på det.

Med analysen som bakgrund tog jag fram en åtgärdslista och plan för fortsatt SEO-arbete, både tekniskt och rent innehållsmässigt. Denna innefattade bland annat att:

  • Se över sidorna med felkod
  • Ändra företagets NAP(namn, adress och telefonnummer) så att det är exakt likadant överallt på webben.
  • Korta ner titel-taggar och metabeskrivningar och göra de mer relevanta för just det sökord man vill ranka för
  • Tips på fler länkar att skaffa
  • Optimera bildformat och storlek på bilderna för snabbare laddningstid

Låter det intressant?
Hör gärna av dig!