Case: HIIT Basecamp SEO-analys

Projektdetaljer

Detta Case är på eget initiativ och ej ett samarbete med HIIT Basecamp.

I en genomförlig analys av hemsidans SEO-faktorer gick jag igenom de sökord sidan idag rankar på och förslag på sökord att satsa på. Analysen fokuserade även på on page- faktorer så som titel-taggar, alt-taggar, rubriker och metabeskrivningar samt de tekniska faktorerna så som laddningstid, sidstruktur och sidor med felkoder.

Eftersom HIIT Basecamp är en träningsstudio baserad i Malmö, ett lokalt företag, var extra fokus i analysen på den lokala SEO:n.

Med analysen som bakgrund tog jag fram en åtgärdslista och plan för fortsatt SEO-arbete. Denna innefattade bland annat att:

  • Se över sidorna med felkod
  • Ändra företagets NAP(namn, adress och telefonnummer) så att det är exakt likadant överallt på webben.
  • Korta ner titel-taggar och metabeskrivningar och göra de mer relevanta för just det sökord man vill ranka för
  • Tips på fler länkar att skaffa
  • Optimera bildformat och storlek på bilderna för snabbare laddningstid

Låter det intressant?
Hör gärna av dig!